GDPR

GDPR


GDPR - Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur Stevik (701009-7108) hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enligt med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter hos oss. 


Personuppgiftsansvarig
Stevik är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Insamling av information
För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster, eller annan information måste vi samla in vissa personuppgifter. Vi samlar in information från dig när du beställer våra produkter via vår webbplats, eller kontaktar oss via kontaktformulär. Den insamlade informationen vid beställning av produkter eller tjänster inkludera ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, företagets organisationsnummer eller adressuppgifter till företaget. Vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress namn om det är angivet. 

 

Användning av information
Stevik behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att:

  • fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, fakturering.
  • möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta till felaktiga uppgifter. 
  • Lämna driftinformation samt information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Steviks tjänster.
  • Förbättra våra kunderbjudanden, utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
  • Förhindra bedrägeri och utföra risk hantering
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

​Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster.
Rättslig grund: fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) och i förekommande fall fullföljande av avtal om abonnemang (abonnemangsvillkor)
Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer samt e-post.
Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv hos Stevik, till exempel genom att använda våra tjänster.

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen.
Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post.
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag. 

Syfte 3: Driftinformation samt kommunikation kring Stevik och våra återförsäljare
Rättslig grund: Intresseavvägning
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. 
Lagringstid: två år efter att du senast varit aktiv hos Stevik, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst. 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Stevik kan komma att spara uppgifterna länge om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall bevaka rättsliga intressen. 

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående parter räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer TA system samt affärssystem när det behövs för att fullgöra ett beställt åtagande. 

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra och vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. 
 

Säkerhet & Informationsskydd 
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb tex. fakturering  eller kundservice får tillgång till identifierbar information. All annan information förvaras i låst och kodat kassaskåp så att obehöriga ej har tillgång till dem. 
 

Använder vi oss av cookies?
Ja, Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar vår cookies användareupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas i huvudtaget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.