Våra kurser

Våra kurser på Färgkicken

Vid två tillfällen per år så kommer våra vänner och kursledare Gustav Holberg och Runahild Kvitbjarkan hit från Norge och håller kurser tillsammans med oss. Vi har två till tre kurser per tillfälle. Vi har olika teman som till exempel Trumman som spirituellt verktyg eller Stämman som spirituellt verktyg med olika inriktningar som Galdersång eller andra ämnen. Mycket handlar det om att gå utanför sina ramar och att skapa en trygg miljö för att kunna göra just det. Välkomna att ta kontakt med oss för att höra vad som är på gång. Vi har även ännu mer djupgående kurser som man behöver ha gått en kurs tidigare hos oss. Vi ser gärna kursen som en helhet där vi gemensamt skapar kursen. Och därför blir också aldrig en kurs den andra lik. Helheten hittas också i att vi bjuder på god ekologisk och vegetarisk mat.

Trummans kraft som spirituellt verktyg


Kursen är inriktad på Trummans Kraft. Genom denna kursen kommer vi att utforska trummans många kvaliteter, först och främst som ett spirituellt instrument. Trumresor är en välkänd teknik från flera urkulturer där trumman leder dig inåt mot själens kärna, uppåt till himlens rike, eller till andra ställen i vår verkliga värld. Detta är ett tema vi kommer att gå djupt in i.

Vi kommer att gå igenomflera tekniker för att starta på en trumresa och en lång rad med bruksområden, som hur man finner sina kraftdjur, själahämtning och helande.


Ingår två luncher och en middag Veg o ekologisk
Någon sorts extraarrangemang på lördag kväll

Kostnad 3300 kronor
Anmälningsförskott 500 kronor


Stämmans Magi - Galdersång


Stämman är ett kraftfullt verktyg för självutveckling. I denna kursen kommer vi att utforska
stämmans många kvalitéer genom olika sångtekniker, meditation och gemensam toning.
Denna kursen har huvudfokus på att göra en egen galdersång.
En personlig sång för att manifestera ändringar i ditt eget liv. 


Ingår två luncher och en middag Veg o ekologisk
Någon sorts extraarrangemang på lördag kväll

Kostnad 3300 kronor
Anmälningsförskott 500 kronor

Lite mer om Runahild.

Runahild är en självlärd musiker och sångare som har följt en naturlig och spirituell väg hela livet.Bördig från Frankrike, och bott i Norge i tio år.Den totala hängivenheten och kraften i rösten i kombination med bland annat strupsång slår an en ton som känns långt

inne i själen och hjärtat på ett sätt som är svårförklarat. Hon har alltid uttryckt det hon upplever i naturen och dom andliga världarna

i hennes musik, och genom detta har hon lärt sig att kanalisera energier och resa i dom inre och yttre landskapen genom ljud.

Lite mer om Gustav.

Han har studerat och praktiserat shamanism och meditation i över 25 år. Han följer ingen särskild tradition, men genom studier av andra traditioner, egna erfarenheter, och i samspel med andra, formar han sin egen väg och detta kommer kraftfullt fram genom hans sätt att hålla kurs. Han lär inte ut dogmer, regler och ideologier, utan hellre tekniker och metoder som man kan använda själv och finna vägen på livets stigar. För 18 år sedan blev han initierad som Nath, det vill säga en urgammal spirituell inriktning från Indien.

Kurs

Datum

Bokning

Trummans Kraft 

28 - 29 november

Fullbokad

Stämmans magi - Galdersång

5 - 6 december

Fullbokad

Trummans Kraft

12 - 13 december

Fullbokad

Trummans Kraft

13 - 14 februari 2021

Platser kvar

Galderkurs

20 - 21 februari 2021

Platser kvar

Om kursen du är intresserad av är full så kontakta oss för att kunna sätta upp dig på vänteliste eller intresselista för kommande kurser